Käyttöehdot


Palvelun käyttäjällä tarkoitetaan työn suorittajaa, työntekijää, joka sopii suoraan toimeksiantajan, asiakkaansa kanssa työtehtävistään ja hinnoittelusta.
Odealilla tarkoitetaan laskutuspalvelu Odeal Oy:tä tai Odeal-konsernin tytäryhtiöitä.


Odeal ei pääsääntöisesti markkinoi tai myy palvelun käyttäjien työsuorituksia. Mahdollisesta kattomarkkinoinnista ja muusta myynninedistämisestä sovitaan kulloinkin erikseen palvelun käyttäjien kanssa henkilökohtaisesti.


Ennen palvelun käyttöä palvelun käyttäjän tulee luoda tunnukset www.laskuta.com-nettipalveluun. Rekisteröinti on onnistunut, kun Odeal vahvistaa sen sähköpostitse tai muutoin. Tunnusten luominen on aina maksutonta, eikä sido käyttäjää mihinkään.


Odeal huolehtii käyttäjiensä tietosuojasta henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain velvoitteiden mukaisesti.


Palvelun käyttäjä sopii työsuoritustaan mahdollisesti koskevat erimielisyydet suoraan toimeksiantajansa kanssa. Mikäli työntekijä ei pysty, halua tai muuten kykene korjaamaan aiheuttamaansa virhettä, Odealilla on oikeus korjauttaa virheellinen työsuorite ja periä kustannukset työntekijältä. Tämä koskee siis virheitä, ei tilannetta, jossa työn suorittaja jättää työsuoritteen kesken.


Palvelun käyttäjät ovat vakuutettu vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella. Odealilla on lisäksi vastuuvakuutus 1.000.000 euroon asti, joka korvaa mahdolliset kolmannelle osapuolelle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot vakuutusehtojen mukaan. Vakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet epäammattimaisesti tehdystä työstä. Lisäksi voimassa on myös oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudenkäyntikuluja 40.000 euroon asti. Jos ammattialaasi valvotaan viranomaisen toimesta, tulee sinun toimittaa riittävät dokumentit ammattipätevyydestäsi.


Laskutushinta on työnsuorittajan puolelta määriteltävä siten, että siitä määräytyvä palkka ei ole ristiriidassa minimipalkkasäädösten tai alalla mahdollisesti sovellettavan työehtosopimuksen kanssa. Odeal pidättää oikeuden olla hyväksymättä toimeksiantoa.


Palvelun käyttäjän on noudatettava työsuojelumääräyksiä. Hän myös vastaa ilmoittamiensa verottomien kulukorvausten sekä muiden kulujen oikeellisuudesta. Kulukuitit on toimitettava alkuperäisiä viimeistään maksamisen yhteydessä. Odeal pidättää oikeuden olla hyväksymättä kulukuitteja.


Odeal maksaa palkan palvelun käyttäjälle, kun toimeksiantajan suoritus on saapunut tilillemme tai sopimuksemme mukaan. Palkka maksetaan, kun kaikki tarvittavat tiedot (palkansaajat, palkkion jakautuminen, matkalaskut, kuitit yms.) on toimitettu. Laskun arvonlisäverottomasta summasta vähennetään kulloinkin voimassaoleva komissio, sosiaaliturvamaksu, vakuutukset sekä henkilökohtainen ennakonpidätys. Työntekijälle toimitetaan palkanmaksusta palkkaerittely sekä tarvittaessa mahdolliset muut todistukset työvoimatoimistoa tai muita tahoja varten. Maksettavat palkat ja kulukorvaukset ovat toimeksiannon mukaisesti sovittuja ja kertakaikkisia sisältäen lomakorvaukset.

10§
Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä osamaksu-, alihankinta- tai luottosopimuksia Odealin puolesta, eikä tehdä hankintoja laskulla Odealin nimiin. Palvelun käyttäjien sopimien sopimusten henki tulee olla sellainen, että Odeal on laskutuspalveluyritys, operaattori ja työn suorittaja vastaa itse sopimusvelvoitteistaan.

11§
Palvelumaksu on 2-5 prosenttia. Palvelumaksu veloitetaan palkanmaksun yhteydessä suoraan laskutuksesta. Palvelumaksu on progressiivinen ja riippuu palvelun käyttäjän kokonaislaskutuksesta. Palvelumaksu on prosentuaalinen, mutta aina vähintään 15 euroa palkanmaksusta (18,60 sis.alv).

12§
Verokortti tulee toimittaa ennen palkanmaksua. Laskutusmääräyksen voi tehdä asiakkaalle, vaikka verokorttia ei olisi vielä toimitettu. On hyvä lisäksi tietää, että pääsääntöisesti palkanlaskijat odottavat verokortin toimittamista ennen palkan maksamista.

13§
Yli 500 euron yksittäisten hankintojen vähennysoikeus on sovittava hallinnon kanssa. Nyrkkisääntönä on, että työhön liittyvät materiaalikulut korvataan kuitteja vastaan. Pääsääntöisesti laitteiden, koneiden ja pitkäaikaisten työvälineet kannattaa vähentää omassa verotuksessa syystä, että laskutuspalvelun kautta vähennettäessä ne siirtyvät sen kirjanpidolliseen omistukseen.